SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info     www.slovenskyraj.eu
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Chránené územia/Národné prírodné rezervácie/

 Sokol

Sokol Rozloha: 700,9 ha

Vyhlasená: ako chránený prírodný výtvor v roku 1964, ako štátna prírodná rezervácia 30.10.1976, ako národná prírodná rezervácia v roku 1995

Kataster obcí: Vernár okres Poprad, Stratená okres Rožňava, Hrabušice okres Spišská Nová Ves

Charakteristika územia: Rozsiahla rezervácia, ktorú tvoria dve rokliny Veľkého a Malého Sokola s mnohými vodopádmi, perejami, skalnými stenami vysokými miestami až 300 m, povrchovými i podzemnými krasovými javmi. Územie predstavuje jednu z najzachovalejších častí Slovenského raja.

Najzachovalejšie lesné komplexy sa nachádzajú v najneprístupnejších častiach. Tvoria ich vápencové bučiny (Fagetum dealpinum ) a na hrebeňoch a vápencových bralách reliktné vápencové boriny (Pinetum dealpínum ). Hlavné dreviny sú smrek, jedľa, buk, borovica a smrekovec, v dolinách a bočných roklinách aj javor a tis. Rezervácia je príkladom teplotnej inverzie. Vlhké a zatienené stanovištia skál osídľuje napr. Fialka dvojkvetá (Viola biflora), Stokráska Michelliho (Bellidiastrum michelii ), Slezinník zelený (Asplenium viride) a mnohé iné chladnomilné druhy. Výhrevné skaly a skalné hrebene zdobia rastlinné druhy náročnejšie na teplo. Vyskytuje sa tu napr. Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), Ranostaj pošvatý (Coronilla vaginalis), Bodliak sivastý (Carduus glaucinus) a ďalšie druhy.

Zo živočišných druhov sa v dolných častiach roklín vyskytuje Trasochvost horský (Motacilla cinerea ), Vodnár obyčajný (Cinclus cinclus), Mlok veľký (Triturus cristatus), Mlok karpatský (Triturus montandoni) a ďalšie druhy. Neprístupné časti sú domovom veľkých mäsožrovcov – Medveďa hnedého (Ursus arctos), Vlka obyčajného (Canis lupus) a Rysa ostrovida (Lynx lynx).

Rezerváciou vedie žltý turistický chodník roklinou Veľký Sokol iba v smere proti toku potoka.Prístup: z doliny Veľkej Bielej vody, z osady Píla, z Podleska

Okolie: neprístupný Malý Sokol, Piecky, dolina Veľkej Bielej vody, Palc, planina Glac, PR Vyšná Roveň, NPR Piecky
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2018 Všetky práva vyhradené!
© 2014 Open society!